Apmācības kursu izvēles nodarbība 1. Sagatavošanas kursi — Latvijas Mākslas akadēmija

apmācības kursu izvēles nodarbība 1

Sākot ar jauno mācību gadu, skolās Latvijā mainīsies veids, kā organizētas mācības vispārējā vidējā izglītībā.

kopijas tirgo labākos tirgotājus

Lai to īstenotu, skolas Latvijā šobrīd veido savu piedāvājumu vidusskolas izglītības programmai. Skolām skolēnu izvēlei jāpiedāvā vismaz 2 mērķtiecīgi izveidoti padziļināto kursu komplekti ar 3 padziļinātiem kursiem katrā no tiem. Preses konferences ierakstu iespējams lejuplādēt ŠEIT.

mēs pētām iespējas un pelnām

Skolēniem jāizvēlas 3 kursi augstākajā līmenī Vidusskolēni mācībās pavadīs tikpat daudz laika kā līdz šim — 36 stundas nedēļā. Šie vispusīgie zināšanu un prasmju pamati katrā mācību jomā dos skolēnam plašu redzesloku un plašas izvēles iespējas nākotnē.

Nākamajiem vidusskolēniem jāizvēlas, ko mācīties turpmākos trīs gadus

Taču jaunā pieeja vienlaikus paredz iespēju izvēlēties, kādā dziļumā, atkarībā no savām interesēm, katru mācību jomu apgūt. Skolēni izvēlēsies un apgūs 3 padziļinātos kursus, kurus mācīties augstākajā mācību satura apguves līmenī, veiks un aizstāvēs projekta darbu - pētniecības vai jaunrades, vai sabiedrisko darbu saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem.

Kursu piedāvājums augstākajā līmenī vidusskolās ir daudzveidīgs un līdzsvarots "Skolās Latvijā tieši šobrīd tiek veidoti piedāvājumi vidējās izglītības programmām," uzsver Skola mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa.

Mācību kursu apraksts 1. Mācās ģeometrisku un sadzīves priekšmetu ievietošanu lapā; to uzbūves, perspektīvas, gaismēnu principus; apgūst lineāri konstruktīvu, apjomīgi telpisku zīmējumu, formas veidošanu. Gleznošanas nodarbībās iegūst teorētiskas zināšanas, prasmes un iemaņas tonāli telpiskās un dekoratīvās glezniecības pamatprincipu apguvē.

Skolas plāno piedāvāt vidēji no 4 līdz 8 padziļinātajiem kursiem jeb kursiem augstākajā līmenī. Jo lielāka skola, jo lielāks šādu kursu skaits. Mazās skolas līdz 45 skolēniem vidējās izglītības pakāpē plāno piedāvāt vidēji 4 padziļinātos kursus, kas ir vispārējās vidējās izglītības standartā noteiktais minimums, vidēja lieluma skolas ar 46 līdz skolēniem plāno piedāvāt vidēji 6 padziļinātos kursus, lielās skolas vai vairāk skolēnu plāno piedāvāt vidēji 8 padziļinātos kursus.

kā nopelnīt naudu un veidot biznesu

Visbiežāk minētais padziļinātais kurss skolu piedāvājumā ir svešvaloda — gandrīz visas skolas, neatkarīgi no tās lieluma, plāno piedāvāt kādu svešvalodu augstākajā līmenī. Skolu piedāvājums un skolēnu vēlmes lielā mērā ir atbilstošas — noskaidrots Edurio veiktajā aptaujā.

Individuāli mācību žurnāli un klašu žurnāli, ko sarakstījuši bērni.

Edurio pārstāvis Gatis Narvaišs uzsvēra, ka daudzi skolēni ir izvēlējušies no esošajiem komplektiem, bet citi vēlētos individuālāku mācību plānu iespējas. Ir skolēni, kuri jau ir izlēmuši, ko gribētu darīt nākotnē, un viņi grib mācīties padziļināti konkrētus priekšmetus, pārsūtīšanas žetoni ir tie skolēni, kuri nav izlēmuši.

Taču abi grib sev piemērotu vidusskolas piedāvājumu un lai augstskolas būtu atvērtas. Šīs tendences visdrīzāk skaidrojamas ar to, ka skolas var atļauties piedāvāt tikai dažus padziļinātos kursus, tādēļ tās izvēlas piedāvāt tradicionāli vairāk pieprasītos.

Kas ir pašapziņa?

Tāpēc skolēniem ļoti svarīgi saprast savas intereses un izskatīt piedāvājumu ne tikai vienā, bet vairākās skolās. Tomēr, lai skolēniem nodrošinātu daudzveidīgu padziļināto kursu pieejamību noteiktā teritorijā — novadā, pilsētā, — svarīga ir skolu dibinātāju — pašvaldību iesaiste.

Gunta Auza, Jelgavas izglītības pārvaldes vadītāja uzsvēra, ka pašvaldība un skolas pārmaiņām ir gatavojušās jau vismaz trīs gadu garumā un pilsētai visu iesaistīto pušu sadarbībā ir izdevies izveidot sabalansētu vidējās izglītības piedāvājumu.

kā linux pelna naudu

Pilsētas piecas vidējās izglītības iestādes, no kurām divas ir valsts ģimnāzijas, ir gatavas jaunajam saturam, un jau februāra sākumā bija pieejama informācija par uzņemšanas nosacījumiem Meklējām to sadarbībā ar ģimeni, skolotājiem un saskaņā ar dziļāku redzējumu par pilsētas attīstības un valsts attīstības tendencēm.

Vispārējās vidējās izglītības standarts apstiprināts Ministru kabinetā Ar to var iepazīties ŠEIT. Preses konferences prezentācija un saistītā informācija pieejama ŠEIT.

Kursa mērķis ir: iepazīstināt ar uzstāšanās psihiskajiem, fiziskajiem nosacījumiem un trenēt publiskai runai nepieciešamās prasmes; dot iespēju dalībniekiem apgūt pareizu, spēcīgu un veselīgu elpošanu.

Vairāk par vidusskolas modeli ŠEIT. Par kursiem vidusskolā un apmācības kursu izvēles nodarbība 1 izvēli ŠEIT.

nyse binārās opcijas

Skatiet arī