Tirdzniecības stratēģijas jaunumi

EK nākusi klajā ar savu tirdzniecības stratēģiju turpmākajiem gadiem | Jaunumi | Es & ES | LETA

tirdzniecības stratēģijas jaunumi

Atspoguļojot atvērtas stratēģiskās autonomijas koncepciju, tās pamatā ir Eiropas Savienības gatavība sekmēt ekonomikas atlabšanu, sniedzot atbalstu zaļajai un digitālajai pārveidei, kā arī atkārtoti pievēršoties multilaterālisma stiprināšanai un globālās tirdzniecības noteikumu reformēšanai, lai nodrošinātu, ka tie ir taisnīgi un ilgtspējīgi.

Tāpat vajadzības gadījumā ES ieņems pārliecinošāku nostāju savu interešu un vērtību aizstāvībai, tostarp izmantojot jaunus instrumentus.

tirdzniecības stratēģijas jaunumi

Lai risinātu vienu no mūsdienu būtiskākajiem problēmjautājumiem un attaisnotu iedzīvotāju cerības, EK savā jaunajā tirdzniecības stratēģijā galveno uzmanību pievērš ilgtspējai, atbalstot ekonomikas fundamentālu pāreju virzībā uz klimatneitralitāti. Stratēģijā ir iekļauta virkne pamatdarbību, kas vērstas uz stingrāku globālās tirdzniecības noteikumu ieviešanu un ES ekonomikas atlabšanas veicināšanu.

  1. EK nākusi klajā ar savu tirdzniecības stratēģiju turpmākajiem gadiem | Jaunumi | Es & ES | LETA
  2. Binārās opcijas ar etiķeti
  3. Nepietiekami novērtētas iespējas
  4. Tendenču līniju diagrammas
  5. Binārā tirdzniecības stratēģija

Runājot par jauno stratēģiju, EK priekšsēdētājas izpildvietnieks un ES tirdzniecības komisārs Valdis Dombrovskis norādīja, ka problēmjautājumi, ar kuriem saskaramies, jārisina ar jauno ES tirdzniecības politikas stratēģiju. Tāpat tirdzniecības politikai pilnībā jāatbalsta ekonomikas zaļā un digitālā pārveide un ar tirdzniecības stratēģijas jaunumi palīdzību jāvada globālie centieni reformēt Pasaules Tirdzniecības organizāciju PTO ," pauda Dombrovskis.

Viņš arī norādīja, ka jānodrošina instrumenti, ar ko sevi aizstāvēt, saskaroties ar negodīgu tirdzniecības praksi.

tirdzniecības stratēģijas jaunumi

Dombrovskis atzīmēja, ka tiek īstenots atvērts, stratēģisks un pārliecinošs kurss, kurā uzsvērta ES spēja izdarīt savu izvēli un veidot apkārtējo pasauli, piedāvājot vadību un iesaistīšanos, atbilstoši mūsu stratēģiskajām interesēm un vērtībām.

Reaģējot uz pašreizējiem problēmjautājumiem, stratēģijā prioritāte ir piešķirta būtiskai PTO reformai, kā nopelnīt, lūdzu, palīdziet globālām saistībām tirdzniecības un klimata jomā, jauniem digitālās tirdzniecības noteikumiem, stingrākiem tirdzniecības stratēģijas jaunumi, kas nepieciešami, lai novērstu konkurences izkropļojumus, un sistēmas atjaunošanai, kas paredz strīdu saistošu izšķiršanu.

Plānots, ka jaunā stratēģija stiprinās tirdzniecības spēju atbalstīt digitālo un klimatisko pārkārtošanos.

tirdzniecības stratēģijas jaunumi

Pirmkārt, veicinot Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanu. Otrkārt, likvidējot nepamatotus tirdzniecības šķēršļus digitālajā ekonomikā, lai izmantotu digitālo tehnoloģiju sniegtos ieguvumus tirdzniecībā.

Aizliegtais paņēmiens - Kriptovalūtas drudzis

Stiprinot alianses, piemēram, transatlantisko partnerību, kā arī lielāku uzmanību pievēršot kaimiņvalstīm un Āfrikai, ES spēs labāk ietekmēt globālās pārmaiņas, akcentēja EK. Vienlaikus ES pieņems stingrāku un pārliecinošāku pieeju tirdzniecības nolīgumu īstenošanai un izpildei, negodīgas tirdzniecības apkarošanai un ar ilgtspēju saistītu jautājumu risināšanai.

ES pastiprina centienus, lai nodrošinātu, ka tās nolīgumi sniedz sarunu procesā panāktos ieguvumus darba ņēmējiem, lauksaimniekiem un iedzīvotājiem.

Fed procentu likmes Tehniskā analīze Dažu mērķu noteikšana laika pārvaldības un pētījumu jomā var būt tikai laba lieta. Kā tirgotājam ir laba ideja sekot tirgiem un sekot tiem, lai, ja rodas izdevība, jūs varētu pārvietoties pēc iespējas ātrāk. Dažreiz tos sauc par prakses simulatoriem, un vairumam tirdzniecības veidu ir plaši pieejami demo konti.

EK atzīmēja, ka stratēģijas pamatā ir plaša un iekļaujoša sabiedriskā apspriešana, tostarp vairāk nekā viedokļu iesniegumi no plaša ieinteresēto personu loka, sabiedriskie pasākumi gandrīz visās dalībvalstīs un cieša sadarbība ar Eiropas Parlamentu, ES valdībām, uzņēmumiem, pilsonisko sabiedrību un iedzīvotājiem kopumā.

Skatiet arī