Tirdzniecības metodes

Starptautiskā tirdzniecība — teorija. Ekonomika, - klase.

tirdzniecības metodes

MK noteikumi Nr. Pakalpojumu sniedz pakalpojuma sniedzēji, kas reģistrēti sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un atbilst normatīvajos aktos par sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteiktajām prasībām. Pakalpojuma sniegšanu koordinē Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

tirdzniecības metodes

Pakalpojuma saņemšanas ilgums personai ir līdz dienām. Papildus persona var saņemt piecas pakalpojuma sniedzēja konsultācijas vienas konsultācijas ilgums — viena stunda divu gadu laikā pēc pakalpojuma beigām, ja persona nesaņem atbalstu kriminālprocesa laikā.

tirdzniecības metodes

Personai pēc pakalpojuma beigām ir tiesības papildus saņemt atbalstu saistībā ar tirdzniecības metodes kriminālprocesu — psihosociālu palīdzību tai skaitā individuālas jurista, sociālā darbinieka, psihologa konsultācijastulka pakalpojumu ciktāl tas netiek nodrošināts konkrētā kriminālprocesa ietvarospalīdzību juridisko dokumentu noformēšanā un, ja nepieciešams, pārstāvību tiesā turpmāk — atbalstsnepārsniedzot stundu gadā Ja persona kriminālprocesā par cilvēku tirdzniecību ar procesa virzītāja lēmumu ir atzīta par tirdzniecības metodes vai, ja attiecīgā persona nevēlas, lai tirdzniecības metodes atzīst par cietušo, tai piešķirts liecinieka statuss un to apliecina tiesībaizsardzības institūcijas izsniegta izziņa.

Persona var saņemt pakalpojumu, pamatojoties uz šādiem dokumentiem: personas vai tās likumiskā pārstāvja rakstisku iesniegumu pakalpojumu sniedzējam ar lūgumu piešķirt pakalpojumu; tiesībaizsardzības institūcijas izziņu vai pakalpojuma sniedzēja izveidotas speciālistu komisijas personas novērtēšanas protokolu noteikumu Nr. Persona var saņemt atbalstu, pamatojoties uz šādiem dokumentiem: personas vai tās likumiskā pārstāvja iesniegumu pakalpojuma sniedzējam ar lūgumu piešķirt atbalstu; tiesībaizsardzības institūcijas izziņu.

tirdzniecības metodes

Saņemt pakalpojumu.

Skatiet arī