Īstermiņa iespēju stratēģijas, Binārās opcijas: Kādas ir bināro iespējas?

Latvijas ilgtermiņa ekonomiskā stratēģija

Reģistrs Mērķi Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz Stratēģija ir Rīgas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ietverts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, telpiskās attīstības perspektīva un attīstības prioritātes.

Rīgas pilsētas pašvaldība izvirza šādus četrus ilgtermiņa attīstības mērķus: IM1 Prasmīga, nodrošināta un aktīva sabiedrība IM1 izpilde IM2 Inovatīva, atvērta un eksportspējīga ekonomika IM2 izpilde IM3 Ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama pilsētvide IM3 izpilde IM4 Rīga — starptautiski atpazīstama, nozīmīga un konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole IM4 izpilde Attīstības programma ir pilsētas pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Stratēģijā izvirzīto uzstādījumu un mērķu sasniegšanai.

īstermiņa iespēju stratēģijas kā tulkot satoshi

Attīstības programmā izvirzītie rīcības virzieni 19 skar visas pašvaldības pārziņā esošās jomas un nozares. Normatīvajos aktos pašvaldībai ir noteikta plaša kompetence, turklāt pašvaldība risina arī citus iedzīvotājiem svarīgus jautājumus, tāpēc ir izvirzīti deviņpadsmit rīcības virzieni.

īstermiņa iespēju stratēģijas iespējas, kas viņus tirgo, kas tas ir

Skatiet arī