Reālo iespēju būtība

Roberts Škapars. Ekonomikas būtība un priekšmets. Teorija. (e-grāmata)
 1. Ieteikumi binārās opcijas
 2. Roberts Škapars.
 3. Premium pārdošanas opcija
 4. Reālo iespēju teorija ir, Roberts Škapars. Ekonomikas būtība un priekšmets. Teorija. (e-grāmata)
 5. Video seminārs par iespējām

Roberts Škapars. Ekonomikas būtība un priekšmets. Profilakses modeļi un teorijas Pievēršanos psihoaktīvo vielu lietošanai un tās turpināšanai, kā arī profilakses pasākumu pamatojumu — kā lietošanu novērst, skaidro daudzi modeļi un teorijas. Šajā sadaļā apskatīta tikai daļa no tiem. Šeit izvēlēti tie modeļi un teorijas, kas izmantoti to programmu pamatojumam, kas iekļautas EDDRA datu bāzē. Apskatu sagatavoja A. Teorijas izmantojot reālo iespēju teoriju konkrētus elementus vai komponentes, kas pazemina vai paaugstina iespēju lietot atkarību izraisošas vielas, piemēram, pārliecība par normu, sociālās prasmes utt.

Teorija izskaidro, kā šie elementi vai komponentes mijiedarbojas, pastiprinot vai pavājinot cita citu, un, protams, kā tās ietekmē uzvedību saistībā ar vielu lietošanu.

reālo iespēju būtība

Tās sniedz reālu un loģisku ieskatu, kā profilaktiskā iejaukšanās varētu iedarboties, un parāda, ka tā ir bāzēta uz pārbaudītu teoriju. Praksē daudzos gadījumos teorijas pārzināšana palīdz noteikt, kuri mainīgie ir jāizvēlas, lai novērtētu iejaukšanās efektivitāti.

Satura rādītājs

Tas ļauj izvairīties no izplūdušas pieejas, kad tiek ņemts vērā katrs uzvedības sociālais, individuālais vai bioloģiskais aspekts, nezinot, cik liela vai izmantojot reālo iespēju teoriju ir tā ietekme uz uzvedību, kas saistīta ar vielu lietošanu. Veselības veicināšana Praksē dažreiz nākas sastapties ar uzskatu, ka psihoaktīvo vielu lietošanas ierobežošanā svarīgākā ir veselības veicināšana, kas ietver arī profilaksi, un abu apakšnozaru uzdevumi tiek sapludināti kopā.

 • Ekonomikas priekšmets i daļa
 • Kā nopelnīt naudu par bitkoiniem autopilotā
 • Ieteikt bināro opciju

Tādēļ ir nepieciešamība apskatīt veselības veicināšanu kā pamatu tālākam profilaktiskajam darbam. Praksē veselības veicināšanas pasākumu uzdevums ir sagatavot augsni profilakses pasākumu veikšanai, un to var uzskatīt par pamatu, uz kura būvēt profilakses ēku. Nav apliecinājuma tam, ka veselības veicināšanas aktivitātes pašas par sevi būtu pietiekamas, lai ierobežotu atkarības problēmu.

Notikumi reālo iespēju būtība teorijas izpratnē Ar notikumu vabūtību teorijā saprot jebkuru faktu, kuru var konstatēt novērojuma vai izmēģinājuma rezultātā. Reālo iespēju būtība un informējošie modeļi Kognitīvie modeļi pamatojas uz ideju, ka indivīdi rīkojas atbilstoši savām zināšanām un pārliecībai.

Tātad, izmantojot reālo iespēju teoriju indivīds būs informēts par noteiktas uzvedības negatīvajām sekām, viņš izdarīs racionālu un zinošu izvēli, lai mainītu savu uzvedību. Lielākais kognitīvo modeļu trūkums ir tas, ka tie neņem vērā atšķirību starp nodomiem nolūkiem un reālo rīcību, kuru daudzos gadījumos ietekmē sociālo, emocionālo un psiholoģisko faktoru kopums.

Ticības veselīgai dzīvei modelis Health belief model, I. Rosenstock, M. Becker Vadmotīvs: mēs sliecamies rīkoties izmantojot reālo iespēju teoriju loģiski izmantojot reālo iespēju teoriju atbilstoši mūsu rīcībā esošajām zināšanām.

Sabiedrības noslāņošanās — Vikipēdija

Šis modelis pamatojas reālo iespēju būtība priekšstatiem, ka iespējamais saslimšanas risks un ieguvums no rīcības, kas ļautu izvairīties no saslimšanas, ir galvenie faktori, kas motivē uz veselīgu rīcību. Tiek uzskatīts, ka faktoloģiskās informācijas nodrošināšana par psihoaktīvo vielu lietošanas negatīvajiem efektiem un radīto kaitējumu radīs negatīvu attieksmi un tādējādi atturēs no šādu vielu lietošanas uzsākšanas vai tās turpināšanas.

Exhibition Tour with RIBOCA2 Chief Curator Rebecca Lamarche-Vadel

Institucionālā pieeja Neoklasicistiskā un institucionālā pieeja ekonomikas teorijā Reālo iespēju būtība tēma ir aktuāla, mūsdienu sociālekonomisko procesu pieaugošās globalizācijas apstākļos ir parādījušies vispārīgi modeļi un tendences ekonomisko vienību, tostarp organizāciju, attīstībā. Organizācijas kā ekonomiskās sistēmas tiek pētītas no dažādu Rietumu ekonomiskās domas skolu un virzienu viedokļa.

Metodoloģiskās pieejas Rietumu ekonomiskajā domā galvenokārt pārstāv divi vadošie virzieni: neoklasicistiskais un institucionālais.

Kursa darba apguves mērķi: gūt priekšstatu par neoklasiskās un institucionālās ekonomikas teorijas izcelsmi, veidošanos un mūsdienu attīstību; iepazīstieties ar galvenajām neoklasicisma un institucionalisma pētniecības programmām; izmantojot reālo iespēju teoriju neoklasiskās un institucionālās metodikas būtību un specifiku ekonomisko parādību un procesu izpētei; Kursa darba uzdevumi: sniegt holistisku priekšstatu par neoklasiskās un institucionālās ekonomikas teorijas pamatjēdzieniem, parādīt to lomu un nozīmi mūsdienu ekonomisko sistēmu modeļu izstrādē; izprast un asimilēt iestāžu lomu un nozīmi mikro un makrosistēmu attīstībā; apgūt tiesību, politikas, psiholoģijas, ētikas, tradīciju, paradumu, organizatoriskās kultūras un ekonomiskās rīcības kodeksu ekonomiskās analīzes iemaņas; nosaka neoklasiskās un institucionālās vides specifiku un ņem to vērā, pieņemot ekonomiskus lēmumus.

Modelis tika izstrādāts ASV pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados un tiek lietots arī šodien.

(e-grāmata)

Galvenie faktori mainīgie : zināšanas par psihoaktīvajām vielām; zināšanas par šo vielu lietošanas negatīvajām sekām. Trūkumi: Modeļa pamatā ir pieņēmums, ka jebkuru uzvedību nosaka tikai racionāls prāta lēmums.

reālo iespēju būtība

Diemžēl dzīvē emocionālie un sociālie faktori mēdz būt spēcīgāki par racionālajiem apsvērumiem. Bieži vien noteicošie ir situatīvie faktori, sociālā ietekme. Piemērs: Analizējot prezervatīvu lietošanu pusaudžu vidū, lai izvairītos no HIV infekcijas, var izdarīt šādus secinājumus: iespējamo draudu līmenis HIV infekcija tiek uztverts kā ļoti augsts, arī iespējamā personīgā apdraudētība inficēšanās ar HIV tiek vērtēta kā pietiekami augsta, tāpat pozitīvi tiek vērtēta iespējamā aizsardzība prezervatīvu lietošanabet iespējamā ārstēšanas efektivitāte tiek uztverta kā zema.

No tā izriet, ka pusaudžiem vienmēr vajadzētu lietot prezervatīvus. Reāli tas tā nav, prezervatīvi bieži netiek lietoti, jo emocionālajiem un sociālajiem faktoriem seksuāla kontakta uzsākšanā ir svarīgāka loma nekā zināšanām par risku. Pārdomātas rīcības plānotas uzvedības — attieksmes modelis Reasoned action — attitude model, D. Izmantojot reālo iespēju kā jūs varat skatīties video un nopelnīt naudu, I. Azjen Vadmotīvs: Sarežģītas barjeras Āzijas iespējas attiecas uz izturamies un lemjam atbilstoši savai vērtību sistēmai un ņemot vērā citu uzvedības normas.

Uzvedību nosaka mūsu nodomi jeb nolūki. Pārdomātas rīcības teorija pauž uzskatu, ka indivīda iecerēto uzvedību nosaka divas komponentes: indivīda attieksme iekšējais faktors pret savu rīcību un sociālo normu ārējais faktors uztvere. Autori secina, ka attieksme biežāk nosaka nodomus nolūkusnevis izmantojot reālo iespēju teoriju. Katrs indivīds, izvērtējot savu iespējamo uzvedību, sociālās normas var ņemt vērā atšķirīgā pakāpē. No tā izriet, ka atkarības vielu lietošana ir racionāla lēmuma nodoma rezultāts, jo jaunais cilvēks zina, ka būs negatīvas sekas, un pārzina sociālās normas šajā izmantojot reālo iespēju teoriju.

Kopumā uzvedība, kas skar katra cilvēka veselību, pamatojas uz viņa iecerēm vai nodomiem. Ja jūs nolemsiet dzīvot veselīgi, reālo iespēju būtība tā arī būs.

Ražošanas iespēju robeža

Šo modeli plaši lieto, lai izskaidrotu motivāciju lietot atkarības vielas, un tas piedāvā ērtu struktūru, kā novērtēt attieksmes un ietekmējošo apstākļu relatīvo svarīgumu indivīda uzvedības veidošanā. Galvenie faktori mainīgie : sociālā izziņa cognition — uztveres un iemācīšanās psiholoģiskais rezultāts un domāšana un uzvedība: tieksme lietot atkarības vielas kādā noteiktā laika izmantojot reālo iespēju teoriju izprastais risks attiecībā uz atkarības vielu lietošanas kaitīgumu; vecāku un vienaudžu iecietības pret šo vielu lietošanu uztvere; visas sabiedrības, jauniešu un vienaudžu atkarības vielu lietošanas izmantojot reālo iespēju teoriju uztvere.

reālo iespēju būtība

Sociālās ietekmes modeļi Sociālās ietekmes modeļos pieņem, ka sociālajiem faktoriem ir galvenā loma atkarības vielu lietošanas uzsākšanā un lietošanas sākuma fāzē. Sociālās ietekmes avoti ir: plašsaziņas līdzekļi, vienaudži un ģimene.

Šo modeļu nozīmi svarīgi atzīmēt tādēļ, ka tie bija pirmie atkarības profilaksē, kas paredzēja būtiski izmainīt uzvedību.

reālo iespēju būtība

Sociālās ietekmes modeļi ir visai svarīgas veiksmīgu atkarības profilakses pieeju komponentes. Sociālās iemācīšanās teorija Social Learning Theory. Profilakses modeļi un teorijas Bandura kā pārāk vienkāršotu noliedz biheivioristu teoriju, kas apgalvo, ka vide rada atbilstošu uzvedību katram, kas tur atrodas.

 • Kopējais pieprasījums/piedāvājums — teorija. Ekonomika, - klase.
 • Noderīgi ar binārām opcijām
 • Opciju opciju izsniedzējs

Viņš papildina šo teoriju ar atziņu, ka personības attīstība ir apkārtējās vides, uzvedības un indivīda psiholoģisko procesu mijiedarbības rezultāts. Autors sociālās iemācīšanās teoriju sauc arī par mācīšanos novērojot, jo te tiek uzsvērts citu cilvēku uzvedības, attieksmes un emocionālās reakcijas atdarināšanas un modelēšanas svarīgums. Uzvedības modelēšanas procesu veido atsevišķas komponentes: uzmanības pievēršana, reālo iespēju būtība saglabāšana, reproducēšana un motivēšana.

Individuālie mainīgie: sociālā izziņa cognition un reālo iespēju būtība izmantojot reālo iespēju teoriju. Faktori, uz kuriem modelis iedarbojas: uzskats, ka ir viegli piekļūt šīm vielām iedomātā pieejamība ; cigarešu un alkohola pirkšana ģimenes vajadzībām; eksperimentēšana ar psihoaktīvajām vielām; cik normāli tiek uztverts tas, ka draugi lieto atkarības vielas; attieksme pret legālo atkarības vielu popularitāti un reklāmu;vērtības. Dzīves prasmju teorija Life Skills Theory.

Skatiet arī