Programma iespēju pārskatīšanai. Dokumenta atvēršana

Personāls - DPS

Veselības aizsardzība Ievads Latvijas valsts ir apvienība, kuru latviešu tauta, to izziņojot Latvijas valsts īstenotās politikas pamats ir nacionālisms — dzīvesziņa, kas par svarīgāko jebkurā darbībā atzīst tautas vairākuma vitālās intereses, ar tām saprotot lietderīgi samērotu atsevišķu cilvēku interešu kopumu, kā arī vēsturisko, sociālo un tautas tradicionālajās vērtībās balstītu vispārcilvēcisko taisnīgumu.

Taisnīga Latvija

Par pamatiem "Mūsu brīvība ir sakņojusies un arī turpmāk sakņosies tiklab mūsu kultūras vērtībās, kā karavīru zobenā, tāpēc kultūras tradīciju un varoņgara saglabāšana programma iespēju pārskatīšanai tautas dzīvības jautājums.

Latvietis ir tas, kurš asinssaitēm saistīts ar latviešu tautu un ir dzimis latviešu vai jauktā ģimenē, ja vismaz viens no vecākiem ir latvietis. Mēs neizslēdzam, ka par latviešiem var uzskatīt cilvēkus, kas cēlušies no mums etniski radniecīgām Eiropas tautām, un identificē sevi ar latviešu tautu, mūsu kultūru, valodu un ar darbiem pierādījuši savu latvisko stāju.

Latvijai un latviešiem, latviešu tradicionālajai kultūrai un dzīvesziņai lojālus Latvijas pilsoņus - neeiropiešus programma iespēju pārskatīšanai cienam kā cilvēkus, taču par latviešiem nedēvējam. Atjaunojams obligātais tautības ieraksts pasē. Solidaritāte reāliem, nevis viltus kara upuriem un bēgļiem, jāizrāda sniedzot palīdzību to mītnes programma iespēju pārskatīšanai un tuvākajās kaimiņvalstīs nevis pieļaujot Eiropu graujošu masu imigrāciju.

Solidaritāti Eiropai un atsevišķām tās valstīm bēgļu un nelegālo imigrantu jautājumā, Latvijai jāizrāda, palīdzot veikt ES ārējās robežas apsardzību kā arī starptautiskajā līmenī aktīvi veicinot un atbalstot efektīvas iniciatīvas, kas vērstas uz imigrācijas ierobežošanu, multikulturālisma un starptautisko imigrācijas lobiju sagraušanu. Lai apturētu nelegālo imigrantu ierašanos mūsu valstī no Austrumu puses, izbūvējama ar žogu un jaunākajām drošības tehnoloģijām nostiprināta valsts Austrumu robeža.

Mēs atzīstam gan etnisko, gan rases identitāti un nepieciešamību tās aizsargāt. Latvija veidojama kā latviska un saglabājama kā rases ziņā viendabīga valsts. Stingra, latviešus sargājoša pilsonības likuma pieņemšana.

Latvisku Latviju graujošās naturalizācijas politikas apturēšana, to kontrolējošo institūciju Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde darbības izvērtējums, un rezultātu pārskatīšana, atņemot pilsonību latviešu tautai un valstij programma iespēju pārskatīšanai nelojālām un latviskā vidē reāli integrēties nespējīgām personām.

To padomju laikā ieceļojušo imigrantu un viņu pēcteču, kas nevar un nevēlas atzīt Latviju kā neatkarīgu, latviskajā kultūrā un vērtībās balstītu valsti, izceļošanas veicināšana visiem iespējamajiem līdzekļiem. Cittautieši, kuri pieder mums radniecīgām tautām, ciena valsti, latviešu valodu, un respektē latviešus kā pamatnāciju, var saglabāt savu kultūras identitāti, un tikt pieņemti kā savējie.

Pieteikuma anketa

Stingrs valsts valodas likums, tā ievērošanas kontrole, palielinot kontrolējošā aparāta Valsts valodas centra struktūru un pilnvaras, padarot to par Satversmes aizsardzības biroja SAB struktūrvienību. Valsts un pašvaldības iestādes kā arī jebkura līmeņa amatpersonas ar pilsoņiem sazinās tikai latviski.

Valsts un pašvaldību informatīvie izdevumi un Latvijas sabiedriskie mediji informāciju izplata tikai valsts valodā.

Latvieši visā pasaulē ir mūsējie. Valsts ilgtermiņa mērķis ir maksimāla svešumā dzīvojošo latviešu atgriešana Latvijā. Tas iespējams pirmkārt sekmējot latviskās identitātes uzturēšanu, piešķirot valsts līdzekļus mērķtiecīgai latviskās izglītības un kultūras centru attīstībai latviešu diasporas mītnes zemēs. Otrkārt, bezmaksas tālmācības programmu attīstība un popularizācija, lai svešumā dzīvojošajiem latviešiem būtu iespēja vispārīgo izglītību iegūt dzimtajā valodā.

Sadarbībā ar augstskolām, ārvalstīs dzīvojošo latviešu jauniešu piesaistei studijām Latvijā, radot pievilcīgu bonusu sistēmu. Vienotas darbā iekārtošanas aģentūras programma iespēju pārskatīšanai, kas nodarbojas ar ārzemēs mītošo tautiešu iekārtošanu darbā Latvijā. Valsts drošība un aizsardzība Latvijas valsts radās kā latviešu politiķu un sabiedrisko darbinieku mērķtiecīgas politiskās darbības rezultāts.

programma iespēju pārskatīšanai kā nopelnīt 100 tūkstošus internetā

Taču tirdzniecība ar TF2 izdzīvoja un nostiprinājās tikai pateicoties latviešu karavīru gribai un spējai to aizsargāt ar ieročiem rokās. Latvijas un Austrumeiropas vēsture liecina, ka valsts pastāvēšana ir tieši atkarīga no mūsu spējām aizstāvēt valsts drošību visā apdraudējumu un risku binārā opcija cme. Pastāvot ārējam apdraudējumam, NATO ir valsts militārās drošības garants, un dalība tajā pašlaik nav diskutējama.

Vienlaikus pašaizsardzības spējām jāsasniedz normatīvajos aktos noteikto optimālo līmeni. Tāpēc mēs iestājamies par: Pēc Igaunijas un Lietuvas piemēra, programma iespēju pārskatīšanai vērā Latvijas NBS kodolu miera laikā veido sauszemes spēku 2 mehanizētas kājnieku brigādes, kuras, atbilstoši tehniski nodrošinātas un apbruņotas, tiek komplektētas, balstoties uz profesionālo militāro dienestu un mobilizācijas rezervi, kuras skaitliskā sastāva mērķis tiks noteikts normatīvajos aktos 50 cilvēku apmērā un tiks pakāpeniski sasniegts, īstenojot pilsonisko izlases militāro dienestu pēc Lietuvas parauga.

Sauszemes spēkiem atbalstu sniedz brīvprātīga Zemessardze ko veido nacionālā gvarde "zemessardzes paaugstinātās gatavības apakšvienības" un atjaunota, Zemessardzes struktūrā iekļauta Latvijas Aizsargu organizācija zemessargi, kas nav nacionālajā gvardē kā teritoriālās aizsardzības spēki ar bāzēm katrā pilsētā un novadā, un palīgpolicijas funkcijām.

Word var palīdzēt efektīvāk organizēt un rakstīt dokumentus. Veidojot dokumentu programmā Word, varat izvēlēties, vai sākt ar tukšu dokumentu vai izmantot veidni, kurā daudz kas jau ir izdarīts jūsu vietā. Pēc tam veicamās dokumentu izveides un koplietošanas pamatdarbības ir vienādas. Un Word efektīvie rediģēšanas un pārskatīšanas rīki palīdzēs jums sadarboties ar citiem, lai pilnveidotu jūsu dokumentu. Dokumenta izveide Bieži sākt darbu ir vieglāk, izveidojot jaunu dokumentu no veidnesnevis sākot tukšā lapā.

Individuālie ieroči un munīcijas kaujas krājums glabājas to zemessargu un aizsargu dzīvesvietās, kuri ir nokārtojuši atbilstošos pārbaudījumus, tai skaitā lojalitātes pārbaudi ar poligrāfu melu detektoru. Ideālais Baltijas sadarbības modelis - katrā valstī 3 jauktā sastāva LT, LV, EE militārās bāzes, kopīgas karaskolas un mācību centri, vienoti ieroču un munīcijas iepirkumi.

Ar skolu jaunatnes militāri patriotisko audzināšanu nodarbojas stipra Jaunsardzes organizācija. Vienlaikus radāma militārās izglītības sistēma - atsevišķas vidusskolas ar militārās izglītības profilu, kas sagatavo kadrus profesionālajam militārajam dienestam. Augstākā karaskola uz Nacionālās Aizsardzības akadēmijas bāzes, kas apvienojama ar atjaunotu Policijas akadēmiju, un nākotnē gatavo profesionāļus visām valsts militārajām un drošības struktūrām.

Aizsardzības programmas augstskolās. Latvijas aizsardzībai visefektīvākā bruņojuma izvēle un ieviešana. Pārnēsājami prettanku granātmetēji un vadāmo raķešu kompleksi.

Grafiskās programmas: veidi un iespējas. Grafisko programmu pārskatīšana

Moratorija noteikšana dalībai Otavas konvencijā, kājnieku un prettanku mīnu ieviešana apbruņojumā. Valsts atbalsts šaušanas sporta attīstībai, to integrējot jaunatnes militārajā izglītībā. Munīcijas, un iespēju robežās arī ieroču ražošanas veicināšana, subsīdijas inženiertehniskajai izpētei un pētniecībai militāro tehnoloģiju radīšanai.

Kontrpropagandas apakšvienības izveide NBS pakļautībā. Starptautiskais terorisms prasa kompleksu valsts ārējās un drošības politikas balansu. Latvijas ārējās robežas aizsardzības efektivitātei, visas Austrumu robežas garumā būvējama šķēršļu un nopelniet naudu majam sistēma, kas stiprināma ar jaunākās paaudzes novērošanas un kontroles tehnoloģiju palīdzību. Tieša apdraudējuma gadījumā militāri draudi, nekontrolējama masu migrācijapierobežas zona var tikt aprīkota ar vadāmiem mīnu laukiem.

Projekta aktivitātes vērstas uz IAC kapacitātes paaugstināšanu, popularizējot IAC tālākizglītības programmas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai. Projekts deva iespēju pārskatīt organizācijas līdzšinējo darbību un sagatavot pilnveidotu tālākizglītības kursu piedāvājumu, kas atbilst IAC stratēģiskajiem mērķiem un veicina demokrātijas kultūru un vērtības.

Uzskatam, ka Eiropas Savienības institūciju un Latvijas Saeimas valdošās koalīcijas pretēji tautas vairākuma gribai veicinātais un atbalstītais nelegālo imigrantu pieplūdums Eiropā un Latvijā ilgtermiņā ir viens no galvenajiem valsts un reģionālās drošības apdraudējumiem. Visi prettiesiski un nedemokrātiski Latvijas republikā ievestie nelegālie imigranti, neatkarīgi no ievedēju tiem piešķirtajiem statusiem, tiks izraidīti no valsts. Personas, kuras būs piedalījušās nelegālo imigrantu cilvēktirdzniecībā tiks sauktas pie kriminālatbildības.

Tā savā dziļākā nozīmē ir doma par nemirstīgu latviešu tautu. Tauta ir dzīvs organisms, un tai visu dzīvo radību pamatuzdevums - atražot sevi. Lai tas notiktu, stiprai, lielai ģimenei atkal jākļūst par latviešu lepnumu un godu, par apziņu, par pienākumu.

Valsts politika ģimenes vērtību un demogrāfiskās politikas veicināšanā tiek veidota kompleksi - radot labvēlīgus sociāli ekonomiskos priekšnosacījumus, popularizējot pozitīvās tradicionālās ģimenes vērtības sabiedrībā, un vienlaicīgi vēršoties pret ģimenes vērtību un tikumiska dzīvesveida ārdītājiem. Nelabvēlīgajām ģimenēm piemērot īpašus pabalsta nosacījumus. Lielas ģimenes neveidojas saspiestos mazgabarīta dzīvokļos, tādēļ valstij jābūvē privātmāju ciemati piepilsētās un lauku apvidos, piešķirot īres tiesības ar programma iespēju pārskatīšanai nosacījumiem pēc vēlēšanās - ar vai bez izpirkuma iespējaskas pielīdzināmi pašvaldību dzīvojamā fonda izmantošanas nosacījumiem.

Personāls - DPS

Mājokļu programmā var piedalīties ģimenes, kuru apgādībā ir vismaz trīs vai vairāk bērnu. Pilnveidojama sistēma, kas piedāvā alternatīvu abortam personām, kuras nevēlas vai nav spējīgas uzņemties atbildību par bērnu.

Valsts aizsargā tradicionālās ģimenes vērtības un rūpējas par to iesakņošanos sabiedrībā. Homoseksuālisma un tamlīdzīgu psihoreproduktīvo patoloģiju propaganda ir nepieļaujama, un atkārtotā gadījumā pielīdzināma kriminālnoziegumam.

Šo patoloģiju piekopējiem, ņemot vērā iespējamos riskus un apdraudējumus, ierobežojumi darboties profesijās, kas saistītas ar nepilngadīgu jauniešu izglītošanu, u. Mediju stingra uzraudzība, lai novērstu tradicionālās ģimenes vērtības graujošas informācijas izplatīšanu.

Nesaudzīgi sodi personām, kas veikuši dzimumnoziegumus pret bērniem. Publiski pieejams pedofilu reģistrs, probācija bez noilguma, recidīva gadījumā pedofiliem piemērojama ķirurģiskā nevis dārga un nedroša medikamentozā kastrācija.

Dokumenta izveide

Sociālais taisnīgums Kā pierādīts zinātniskos pētījumos, valsts iedzīvotāju labklājība un drošība ir tieši saistīta ar sociālā taisnīguma ievērošanu valsts pārvaldē, likumu pieņemšanā un piemērošanā; sociālās vienlīdzības līmeni. Uzskatam, ka nacionāla valsts nevar pastāvēt, neņemot vērā sociālā taisnīguma principus. Lai mazinātu nevienlīdzību, sociālās plaisas veidošanos sabiedrībā, valsts amatpersonu atrautību no reālās dzīves un no tā izrietošās negatīvās sociāli-ekonomiskās tendences nabadzības pieaugums, ekonomiskā migrācija, demogrāfijas krīze, korupcija, tiesiskais nihilisms, politiskā bezatbildība…uzskatam, ka jābūt noteiktai mazākās un lielākās algas starpībai valsts un pašvaldību institūcijās un uzņēmumos.

programma iespēju pārskatīšanai mēs tērējam naudu, kuru nenopelnījām

Piedāvājam šo starpību noteikt ar maksimālo koeficientu 12, pie tam, minimālo algu pielīdzinot reālajam iztikas minimumam un neapliekamajam minimumam. Lai stimulētu valsts uzņēmumu vadītāju motivāciju, pieļaujam diskusiju par ikgadējām prēmijām, kuru apjoms procentuāli tieši atkarīgs no uzņēmuma programma iespēju pārskatīšanai peļņas vai no valsts budžetā iemaksātajām summām.

Vecuma programma iespēju pārskatīšanai darbanespējas pensijas nevar būt mazākas par reālo iztikas minimumu. Zemes tirgus un mājokļu politikas sakārtošana valsts ilgtspējas un iedzīvotāju interesēs. Latvijas zeme ir valsts īpašums, kuru tā nodod beztermiņa lietošanā pilsoņiem. Pilsoņi drīkst pārdot zemes beztermiņa programma iespēju pārskatīšanai tiesības citiem LR pilsoņiem. Valsts mājokļu programma jaunajām ģimenēm ar bērniem.

Izglītības attīstības centrs

Valstij jābūvē privātmāju ciemati piepilsētās, piešķirot jaunajām ģimenēm īres tiesības ar saprātīgiem nosacījumiem pēc vēlēšanās - ar vai bez izpirkuma iespējaskas pielīdzināmi pašvaldību dzīvojamā fonda izmantošanas nosacījumiem. Nekustāmā īpašuma nodokļa NĪN atcelšana fizisko personu īpašumiem, kas ir to faktiskā dzīvesvieta. NĪN vienīgajam mājoklim - personas faktiskajai dzīvesvietai - tiek aizvietots ar samērīgu kopienas nodokli, kas netiek piedzīts vēršot pret šo īpašumu konfiscējošu prasību.

Kopienas nodokli persona var nomaksāt arī veicot pašvaldībai noderīgus sabiedriskos darbus.

programma iespēju pārskatīšanai nopirkt reālas iespējas

Fiziskas personas maksātnespējas gadījumā, kuras rezultātā tā zaudē vienīgo mājokli, valsts nodrošina to ar alternatīvu dzīvesvietu. Savukārt, ja maksātnespējīgās personas apgādībā ir nepilngadīgie vai darbanespējīgie, tās vienīgais mājoklis nevar tikt atsavināts.

programma iespēju pārskatīšanai kur likt naudu, lai nopelnītu

Valsts vara un pārvalde Taisnīgas, godīgas, efektīvas, tautas kopējās intereses pārstāvošas valsts varas priekšnoteikums - krietni, izgītoti un politiski aktīvi pilsoņi. Vēlēšanu godīgums un caurspīdīgums. Līdzšinējo 5 vēlēšanu apgabalu vietā izveidojams viens, visai valstij kopīgs apgabals.

Atsevišķu deputātu atsaukšanas iespējamība. Noraidām politisko partiju finansēšanu no valsts kases. Par daudz būtiskāku pilsoniskās līdzdalības nodrošinājumu uzskatām samērīgas un godīgas vēlēšanu prakses ieviešanu, nodrošinot visām partijām līdzvērtīgas iespējas paust savu viedokli sabiedriskajos medijos.

Partiju reklāma TV un radio ārpus sabiedriskajos medijos rīkotajām diskusijām un uzrunas laikiem, kā ar demokrātijas pamatprincipiem nesavietojama parādība, aizliedzama 3 mēnešus pirms vēlēšanām. Ziedojumiem partijām nosakāms ierobežojums - vienas personas ziedojumu kopsumma viena gada ietvaros nevar pārsniegt 3 minimālo algu apjomu. Varas balanss.

“PAR!” RĪCĪBAS PROGRAMMA

Problēma - valsts pārvaldes instrumentus lielā mērā kontrolē paši deputāti, kā derēt un pelnīt naudu šo pārvaldi veido. Valsts kontroles lomas un pilnvaru pārskatīšana.

Valsts prezidentu ievēl Saeima atklātā balsojumā. Politiska darbība Latvijas republikā ir atļauta tikai pilsoņiem. Uzskatām, ka laikā pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas galu galā esam nonākuši pie situācijas, kurā mūsu valsts nedarbojas efektīvi, saprātīgi un taisnīgi ne politiskajā, ne ekonomiskajā līmenī, vēl jo vairāk - atsakās ievērot latviešu tautas dabiskās tiesības tās apdzīvotajā teritorijā un dibinātajā valstī.

Valstij nozīmīgi politiski un ekonomiski lēmumi tiek pieņemti arvien dīvainākā un nedemokrātiskākā veidā. Visa tā rezultātā tautā ir nostiprinājusies nepatika un neuzticība valsts politiskajai sistēmai, kas rezultējas negatīvos demogrāfiskajos procesos.

programma iespēju pārskatīšanai tirdzniecība ar glāzi pie robota

Tādēļ domājam, ka būtu veicami pasākumi, kas stiprinātu labu, taisnīgu un caurskatāmu valsts pārvaldi un iesaistītu pilsoņus politiskajos procesos. Atjaunojam un paplašinam iespēju tautai nozīmīgus jautājumus veikt referendumos.

Referendumu var ierosināt 10 balstiesīgu pilsoņu ar saviem parakstiem, kurus bez maksas apliecina pašvaldības un valsts portāls latvija.

Beidzot 9. Spriež par valodas nozīmi cilvēku dzīvē, lietojot terminus "dzimtā valoda" un "valsts valoda" 1. Pamato latviešu valodas nozīmi Latvijas sabiedrībā un savā dzīvē, kā arī dzimtās valodas nozīmi citu valodu apguvē 1. Argumentēti pauž viedokli par latviešu valodas un kultūras nozīmi un lietojumu mūsdienu daudzkultūru sabiedrībā Latvijā, Eiropā un pasaulē.

Latvijas republikā visi valsts un pašvaldību noslēgtie pirkšanas, pārdošanas, nomas, programma iespēju pārskatīšanai, darba un tiem pielīdzināmi līgumi ir publiski un brīvi pieejami internetā kopš to 1. Izņēmums - līgumi, kas tieši saistās ar valsts aizsardzības un drošības spēku kaujasspējām, izvietojumu, personāla sastāva personas datiem, izlūkošanu.

Līgumi, kuru noslēgšanā nav ievērots un laicīgi nodrošināts atklātības princips nav spēkā kopš parakstīšanas brīža, bet parakstītāji automātiski tiek atlaisti no ieņemajamiem amatiem, ir personīgi atbildīgi par valstij nodarītajiem zaudējumiem un uz mūžu zaudē tiesības no jauna ieņemt valsts vai pašvaldības amatus.

Reģionālās nevienlīdzības mazināšanai īstenojama varas aparāta decentralizācija, pakāpeniski valsts iestādes un atsevišķas ministrijas izvietojot ārpus Rīgas. Jānovērš situācija, kad ministrijas un citas valsts institūcijas kļūst par varas elites un ar to personīgi saistītu cilvēku barotnēm. Valsts un pašvaldību materiālās apgādes iepirkumu aģentūras izveide, novēršot situāciju, kurā katrā ministrijā un iestādē liels darbinieku skaits nodarbojas ar materiālās apgādes jautājumiem.

Lai izbeigtu valsts goda zīmju degradāciju, tās dalot kā suvenīrus, noteiksim, ka valsts apbalvojumu I, augstāko šķiru var piešķirt tikai LR pilsoņiem vai arī tiem ārvalstu pilsoņiem, kuri tieši un nepārprotami, ar konkrētiem darbiem piedalījušies Latvijas valsts aizsardzībā, devuši ieguldījumu tautsaimniecības attīstībā vai sociālā taisnīguma stiprināšanā.

Iespējami plašas iedzīvotāju līdzdalības veicināšana vietējā pārvaldē un sabiedrisko apspriešanu labās prakses ieviešana pilsētu un novadu pārvaldē.

Skatiet arī