Parāda iespējas ir

VID: “Jākoncentrējas uz reālo nodokļu parādu atgūšanu” | Valsts ieņēmumu dienests

kā uzzīmēt tendenču līniju un vienādojumu

Parole tiks nosūtīta uz e-pastu. Konkrēto komercpraksi firma veica laika periodā no Šādi īstenotā negodīgā komercprakse ir skārusi vismaz patērētājus.

variants romiešu to

PTAC piemērojis soda naudu 7 EUR apmērā, devis rīkojumu aizliegt negodīgu komercpraksi, kā arī turpmākajā komercpraksē nepieļaut līdzīga rakstura pārkāpumu izdarīšanu.

Atbilstoši patērētāju sniegtai informācijai firma nosūtīja patērētājiem e-pasta vēstules par kavēto maksājumu un īsziņas ar aicinājumu sazināties ar parādu piedziņas firmu par kavētā maksājuma samaksu laikā no pulksten Tieši ārkārtējās situācijas laikā, ievērojot gan kreditora, gan parādnieka intereses, normatīvie akti paredzēja parādniekam papildu laiku saistību izpildei, kuras tas nevar izpildīt ne savas vainas dēļ.

Patērētājiem informāciju par parādsaistībām e-pastu un īsziņu veidā firma izsūtījusi laika periodā no Kaut arī parādu piedziņas firma ir izbeigusi minētās komercprakses īstenošanu, kā arī ir ieviesusi papildu drošības un tehniskos pasākumus, lai parāda iespējas ir samazinātu gadījumus, kad e-pastu piegāde tiek kavēta, kas vērtējams pozitīvi, tās ietekme ir skārusi vairāku simtu patērētāju tiesiskās intereses, agresīvā un profesionālai rūpībai neatbilstošā veidā ietekmējot patērētāju ekonomisko rīcību.

Atgādinām, ka uzņēmuma rīcība, veicot parāda ārpustiesas atgūšanas darbības, tajā skaitā, nosūtot patērētājiem paziņojumus un atgādinājumus par parādsaistībām, uzskatāma par negodīgu komercpraksi Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma NKAL 1.

faktori, kas ietekmē opcijas prēmiju

Saskaņā ar NKAL 4. NKAL No Likums tika pieņemts brīdī, kad Latvijas Republikas valdība nolēma, sākot ar Likuma mērķis bija noteikt pasākumus valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, tajā skaitā īpašos atbalsta mehānismus.

fiat apmaiņa

Līdz ar to likumā cita starpā tika noteikti vispārīgi saistību izpildes termiņu pagarinājumi, kā arī ierobežojumi kreditoru un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēju darbībā, lai mazinātu iespējamās negatīvās sekas, kas varēja rasties patērētajiem izsludinātās ārkārtas situācijas laikā, kad, iespējams, daļa valsts iedzīvotāju zaudēja darbu un ikdienas ienākumus, un nespēja vairs segt savas uzņemtās saistības. PĀAL Savukārt PĀAL Novērtējiet šo rakstu.

Skatiet arī