Pašnodarbināto personu tirdzniecība

Par ko reģistrēties – par SIA vai pašnodarbināto (I)

pašnodarbināto personu tirdzniecība roboti tirdzniecības centrā

Palīdzība Informācija par fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību un ir reģistrētas VID Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējas vai patentmaksas maksātājas vai kas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var nereģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējas un ir paziņojušas VID par saimnieciskās darbības veikšanu, ir pieejama normatīvajos aktos noteikto nodokļu maksātāju pienākumu izpildes nodrošināšanai, saimnieciskās darbības vides drošības, godīgas konkurences un labprātīgas nodokļu nodevu saistību izpildes veicināšanai.

VID publiskojamo datu bāzes lietotājiem aizliegts izmantot minētās publiskās datu bāzes datus mērķiem, kas nav noteikti likumā "Par nodokļiem un nodevām".

Tiesību akts zaudēs spēku Ministru kabineta noteikumi Nr.

Informācija par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētajām juridiskajām un citām personām, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā. VID publiskojamo datu bāzes lietotājiem bez rakstiskas saskaņošanas ar VID aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas informācijas pieprasīšanai no datu bāzes.

Informācijai, kas saņemta no VID publiskojamo datu bāzes, ir tikai informatīvs raksturs, un tai nav juridiska spēka.

pašnodarbināto personu tirdzniecība eness matrx stratēģija binārām opcijām

Skatiet arī