Obligāta iespēja

obligāta iespēja

obligāta iespēja

Tiesībsarga birojs Kopš vakcīnas pret Covid izstrādes, ir skaidrs, ka cīņā pret bīstamo Covid infekcijas slimību ir nepieciešama plaša sabiedrības vakcinēšanās, tāpēc daudzas pasaules valstis ir noteikušas pienākumu vakcinēties pret Covid Tiesībsargs skaidro, vai šādu pienākumu varētu paredzēt arī Latvijā. ECT šajā lietā atzina, ka obligāta vakcinācija ierobežo indivīda tiesības uz privāto dzīvi, tomēr šāds ierobežojums ir pieļaujams, ja tas ir noteikts ar likumu, tam ir leģitīms mērķis un tas obligāta iespēja nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā.

Latvijā Obligāta iespēja drošības likums jau šobrīd paredz vakcinācijas vispārīgos noteikumus, kā arī noteic pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt infekcijas slimības, pret kurām personas vakcinējamas obligāti, kā arī šīs vakcinācijas kārtību un vakcinējamo personu loku. Tas nozīmē, ka Ministru kabinets arī bez īpaša likuma pieņemšanas varētu noteikt vakcinācijas obligātumu un vakcinēšanās kārtību.

obligāta iespēja

Obligātas vakcinācijas kā pamattiesību ierobežojuma leģitīmais mērķis būtu sabiedrības veselības un labklājības nodrošināšana. Vakcinācija ir tas, kā varam aizsargāt sabiedrību no saslimšanas ar Covid un novērst tā izraisīto kaitējumu.

Darba attiecību izbeigšana atstādināšanas laikā. MK rīkojumā Nr. Ja darbinieks amatpersona vakcināciju nav uzsācis vai pabeidzis noteiktajā termiņā līdz Līdzīgi ir arī attiecībā uz cita veida tiesisko attiecību, kas saistītas ar personu nodarbinātību, regulējumu, jo īpaši dienestā esošajām amatpersonām.

Vispirms jāņem vērā, ka valstij ir plaša rīcības brīvība obligāta iespēja politikas noteikšanā, izvēloties politikas mērķus un līdzekļus, un tas aptver arī valsts ienākumi apmācībā internetā politiku. Tāpat arī jāņem vērā, ka vakcinācija pret infekcijas slimībām ir visā pasaulē plaši izmantota un atzīta prakse, kas ir svarīgs līdzeklis sabiedrības veselības aizsardzībai. Valstu politika ir arī stipri atkarīga no sabiedrības attieksmes, piemēram, ir valstis, kurās nav nepieciešams noteikt vakcinācijas pienākumu, jo ir pietiekami augsta brīvprātīga vakcinācija, kamēr citās valstīs šī aptvere ir nepietiekama, lai nodrošinātu pūļa imunitāti.

  • Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti citu specialitāšu ārsti speciālisti, un nodrošināti nepieciešamie izmeklējumi.
  • Obligātās veselības pārbaudes
  • Klātienes mācību uzsākšanai nosaka obligātu skolēnu testēšanu | Izglītības un zinātnes ministrija
  • Autori: Zane Neimane Lsm.
  • Lietuva sāk apspriest obligātā militārā dienesta prasības noteikšanu arī sievietēm | spf.lv
  • COVID Pedagogiem Vecākiem Jaunajā mācību gadā mācībās klātienē skolēni varēs piedalīties ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī ar apliecinājumu par Covid negatīvu testa rezultātu — to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid infekcijas izplatības ierobežošanai, kas šodien,
  • Edīte Brikmane LV portāls Latvijas normatīvajā regulējumā ir minētas vairākas veselības pārbaužu kartes.

Obligāta vakcinācija pret Covid 19 šobrīd būtu atbilde uz neatliekamo sociālo vajadzību aizsargāt indivīdu un sabiedrības veselību pret Covid plašo izplatību un samazināt saslimstības līmeni.

Ja brīvprātīga vakcinācijas politika nav pietiekama, lai sasniegtu un saglabātu pūļa imunitāti, ir pamats ieviest obligātu vakcinācijas politiku, lai panāktu atbilstošu aizsardzības līmeni.

Epidemioloģiskās drošības likuma 3. Savukārt šī likuma Turklāt šī likuma Infekcijas slimības, pret kurām veicama vakcinācija, un darbus, kas saistīti ar paaugstinātu inficēšanās risku, kā arī vakcinācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Šī ierobežojuma samērīguma vērtēšanā svarīgi arī ņemt vērā to, ka Covid vakcīna ir pārbaudīta, droša un efektīva. Vienlaikus, paredzot vakcinēšanās pienākumu, jānodrošina arī iespējas personai tikt atbrīvotai no šī pienākuma, piemēram, kontrindikācijas dēļ, tāpat arī jābūt pieejamiem tiesību aizsardzības līdzekļiem.

obligāta iespēja

Regulējumam jāļauj iestādēm elastīgi reaģēt uz epidemioloģisko situāciju un medicīnas zinātnes un farmakoloģijas attīstību, kā arī jābūt pieejamam kompensējošam mehānismam vakcinācijas izraisītu veselības traucējumu gadījumā.

Vakcinācijas pienākuma obligāta iespēja nevar tieši uzlikt, bet, pienākuma izpildi var nodrošināt netieši, piemēram, liedzot kādus pakalpojumus.

obligāta iespēja

Tomēr jānorāda, ka ir stipri apšaubāma šādu pasākumu efektivitāte noteiktām personu grupām Latvijā Covid kontekstā. Svarīgi, ka personām nevarētu tikt liegti būtiski valsts pakalpojumi un jebkādu soda naudu uzlikšana, piemēram, īpaši apdraudētajai pensionāru grupai varētu būt nesamērīga.

Izvēloties sabiedrības grupas, pret kurām varētu tikt attiecināts vakcinēšanās pienākums, to lokam ir jābūt skaidram un ir jāņem vērā arī vispārējie tiesību principi, piemēram, vienlīdzības princips — identificējot salīdzināmas grupas, nedrīkstētu būt patvaļīgs lēmums.

Tāpēc arī vajadzētu būt skaidriem kritērijiem, kā un kādēļ kāda grupa izvēlēta.

Skatiet arī