Kas ir mijmaiņas darījumi tirdzniecībā. Finanšu Tirgi

Kas ir sistēma Finanšu tirgi? - Swedbank

Šī regula, kā arī citi ar to saistītie dokumenti, nosaka prasības visām pusēm, kas slēdz darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem.

kas ir mijmaiņas darījumi tirdzniecībā

EMIR normatīvo dokumentu pilns teksts ir pieejams šeit EMIR regula attiecas uz darījumiem ar visiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kā piemēram, opcijas options un standartizētie nākotnes līgumi futuresvalūtas nākotnes līgumi currency forward un mijmaiņas darījumi swapmaržinālā valūtas tirdzniecība margin forex un līgumi par starpību CFDkā arī jebkādi citi atvasinātie finanšu instrumenti.

Instrumentu pilns saraksts ir pieejams šeit Annex I, Section C, punkti EMIR pamatprasības Atskaišu sniegšana par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem tirdzniecības darījumu reģistriem institūcijas, kas ir izveidotas ar mērķi apkopot, analizēt, uzglabāt un nodot uzraudzības iestādēm informāciju par darījumiem ar atvasinātajiem finanšu kas ir mijmaiņas darījumi tirdzniecībā Klīringa veikšana ar centrālo kontrahentu ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem Risku mazināšanas pasākumu īstenošana darījumiem, kuriem nav nepieciešams veikt klīringu ar centrālo kontrahentu Atskaites Sākot ar Pilna informācija par darījumu atskaišu sniegšanas procesu un to biežumu ir pieejama šeit EMIR regulas prasības attiecas uz darījumiem, kas tika noslēgti vai izpildīti laika posmā no Iestāžu reģistratoru saraksts, kas sniedz LEI numurus, ir pieejams šeit Viens no EMIR regulas pamatmērķiem, ir risku mazināšanas pasākumu īstenošana un atbilstība, proti: Savlaicīga darījumu apstiprināšana Strīdu atrisināšanas kārtība Klīrings Gadījumā, ja darījumu nominālvērtība pārsniedz klīringa limitu, klienta pienākums ir veikt klīringu ar centrālo kontrahentu darījumiem ar ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem Spēkā esošie klīringa limiti uzstāda European Securities and Markets Authority, ESMAsasniedzot kurus ir pienākums veikt klīringu: 1 miljards eiro — ārpusbiržas atvasināto finanšu instrumentu kontrakta kas ir mijmaiņas darījumi tirdzniecībā darījumiem ar parāda vērtspapīriem un akcijām 3 miljardi eiro — ārpusbiržas atvasināto finanšu instrumentu kontrakta nominālvērtība darījumiem ar procentu likmēm, valūtu pāriem, precēm un citiem finanšu instrumentiem Darījumi, kuru mērķis ir samazināt komercdarbības riskus risku hedžēšananetiek ņemti vērā aprēķinot klīringa limitu.

kas ir mijmaiņas darījumi tirdzniecībā

Skatiet arī