Investīciju projekti viļņojas,

investīciju projekti viļņojas

investīciju projekti viļņojas

Palielina finansējumu Augstas pievienotās vērtības investīciju atbalsta programmai Publicēts pirms investīciju projekti viļņojas gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! Atbalsta programmas ietvaros ir saņemts 51 projekta iesniegums, kas pretendē uz līdzfinansējumu 82 ,00 latu apmērā.

investīciju projekti viļņojas

Līdz šim programmas kopējais finansējums bija 26 latu, kas ļautu atbalstīt 16 projektus. Šodien pieņemtais lēmums kopējā finansējuma apmēru palielina līdz 47 ,79 latiem, tādējādi sniedzot iespēju atbalstīt 29 projektus.

Jāņem vērā, ka projektu vērtēšana notiek līdz š.

investīciju projekti viļņojas

Papildus finansējums piešķirts un virssaistību apmērs palielināts no šīs pašas programmas "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases 1. Kā zināms, programmas "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" mērķis ir stimulēt vietējos komersantus veikt ieguldījumus zināšanu vai tehnoloģiju intensīvajos projektos, kā arī piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar augstu pievienoto vērtību, tādejādi veicinot jaunāko tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm.

Aktivitātes ietvaros finansējumu piešķir ieguldījumiem pamatlīdzekļos — jaunu iekārtu un aprīkojumu iegādei un ēku un būvju būvniecībai un rekonstrukcijai.

investīciju projekti viļņojas

Minimālā attiecināmo izmaksu summa ir noteikta 3 lati un maksimālais atbalsta apjoms vienam projekta iesniedzējam - 3 latu. Detalizētāk ar grozījumiem Ministru Kabineta Ar programmas nosacījumiem var iepazīties Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājas lapā. Evita Urpena.

investīciju projekti viļņojas

Skatiet arī