Interneta ieņēmumi milj, Rīgas pašvaldības izdevumi 2022.gadā par nepilniem 160 miljoniem eiro pārsniegs ieņēmumus

25 miljoni – strauji aug Latvijas kompāniju ieņēmumi no azartspēlēm internetā | spf.lv

interneta ieņēmumi milj bināro opciju jaki

Semināra izdales materiāli Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai Lai palīdzētu pārvarēt Covid infekcijas trešo izplatīšanās vilni, krīzes skartajiem uzņēmumiem noteiktās, krīzes skartās nozarēs par Atbalsta pasākuma īstenošanai kopā ar otrā viļņa atbalstiem, no valsts budžeta atvēlētimiljoni eiro.

Kuri uzņēmumi var saņemt grantu: Atbalsts paredzēts uzņēmumiem, kuriem atbalsta mēnesī oktobrī, novembrī, decembrī un Maksimālais vienam uzņēmumam pieejamais atbalsts ir eiro vienā mēnesī. Maksimālais saistītu personu grupai pieejamais atbalsts ir 2 eiro, ņemot vērā arī citus valsts atbalstus, kas piešķirti saskaņā ar Pagaidu regulējumu, bet neņemot vērā atmaksāto ierobežota apjoma valsts atbalstu.

interneta ieņēmumi milj ko darīt, ja nevar nopelnīt naudu

Piesakoties atbalstiem algu subsīdijai un grantam, prioritāri VID izmaksās atbalstu algu subsīdijai.

Ja uzņēmums plāno pieteikties valsts atbalstam, kas paredzēts tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām, tad grants tiks atskaitīts no valsts atbalsta summas, kas var tikt saņemta par valsts atbalstu tirdzniecības un sporta interneta ieņēmumi milj un kultūras, atpūtas un izklaides vietām.

interneta ieņēmumi milj tirdzniecības stilu rentabilitāte

Atbalstam par Pieteikumā jānorāda atbalstam pieprasītā summa un uzņēmuma bruto darba algas un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kopsumma, par kuru aprēķināti darba algas nodokļi Lejuplādēt deklarāciju aizpildīšanai. Lejuplādēt deklarācijas pielikumu aizpildīšanai.

Kad atbalstu interneta ieņēmumi milj uzņēmumam, kuram iesnieguma iesniegšanas dienā ir VID administrēto nodokļu nodevu parādi, kas kopsummā pārsniedz eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums vidējam vai lielam uzņēmumam, kurš jau Izņēmums — ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums un gada laikā naudas sodu kopsumma nepārsniedz eiro uzņēmumiem, kas veic pamatdarbību noteikumu 2.

Vidējam un lielam uzņēmumam GNU pazīmju vērtēšanu veic uz Pieņemot lēmumu par GNU, VID balstās uz atbalsta iesniegumam pievienoto informāciju uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu un publiski pieejamiem, ticamiem datiem par atbalsta pretendentu un tā saistītiem uzņēmumiem ja attiecināmst.

interneta ieņēmumi milj maršrutētājs pelna naudu

Lai varētu šos faktus pierādīt, atbalsta pretendentam jāiesniedz operatīvo starpperiodu pārskats par atbalsta iesniedzēju un par saistīto uzņēmumu ja attiecināms par starpperiodu, kuru apstiprinājis zvērināts revidents un kas nav vecāks par vienu mēnesi uz iesnieguma iesniegšanas dienu.

Ja atbalsts saņemts nepamatoti, uzņēmumam ir pienākums atmaksāt visu saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas

Skatiet arī