Iespēju izpēte

Publikācija: Kurināmo diversifikācijas iespēju izpēte katlu mājai

Social menu

Ādas resursu apzināšana un izmantošanas iespēju izpēte Latvijas tautsaimniecības attīstības veicināšanai Ādas resursu apzināšana un izmantošanas iespēju izpēte Latvijas tautsaimniecības attīstības veicināšanai Andra UlmeInga BeikuleGuntis StrazdsIlze Gudro Šajā rakstā dots ieskats Latvijas ādu rūpniecības attīstībā, raksturota esošā situācija ražotnēs.

Tiek pētīts ādas rūpnīcu likvidēšanas iemesls, kā arī tiek novērtēta Iespēju izpēte esošo lopu kautuvju darbība un apzināti potenciālie ādu apstrādes rūpnīcu izejmateriālu šajā gadījumā kailādu piegādātāji.

iespēju izpēte

Kā galvenā problēma tiek izvirzīta ādu uzglabāšanas un konservēšanas iespējas Latvijas lopu kautuvēs, lai novērstu ādas izejmateriāla likvidēšanu. Promocijas darba ietvaros paredzēts veikt pētījumu, kas nodrošinātu ādu plašākas uzglabāšanas un pārstrādes iespējas Latvijā.

Paredzēts sakopot, analizēt, klasificēt informāciju par dabīgās ādas struktūrām, pārstrādes tehnoloģijām un šobrīd lietotiem un nākotnē pieejamiem ādas materiālu dažādiem tehniskiem lietojumiem, izstrādāt piedāvājumus, tehnoloģijas, veikt testēšanu, izgatavot paraugus, laboratoriski testēt to īpašības un atbilstību noteiktiem lietojumiem, gala rezultātā veidojot datu bāzi, kas lietojama gan elektroniskā formā, gan materiālā.

Tēma atbilst Latvijas tautsaimniecības interesēm- paplašināt Latvijā ražojamo produktu ādu sortimentu un izstrādāt jaunas lietojamās apstrādes tehnoloģijas, kā arī pilnveidot esošās.

iespēju izpēte

Iespēju izpēte rezultātā iegūtos materiālus paredzēts atspoguļot publicēšanai, tādējādi padarot pētījuma rezultātus pieejamus gan sabiedrībai, gan profesionāliem lietotājiem un izglītības vajadzībām. Atslēgas vārdi ādas apstrāde un miecēšana Latvijā, lopu kautuves — to nelietderīgi izmantotie materiāli Ulme, A. Ādas resursu apzināšana un izmantošanas iespēju izpēte Latvijas tautsaimniecības attīstības veicināšanai. Tekstila un apģērbu tehnoloģija.

iespēju izpēte

ISSN Publikācijas valoda.

Skatiet arī