Derīgo izrakteņu tirdzniecība,

Uzreiz varu atbildēt, ka šis ziņojums ir pilnīgas blēņas — Latvijā kūdras ieguvēji par iespēju iegūt kūdru valstij maksā vairāk nekā Kanādas, Igaunijas vai Krievijas kūdras ieguvēji. Par citu valstu praksi nav informācijas. Šajā sakarā vēlos sniegt savu redzējumu par kūdras ieguves un pārstrādes nozari, tās perspektīvām, kā arī paust savu viedokli par Valsts kontroles ziņojumā paustajiem secinājumiem un ieteikumiem.

Laidienu arhīvs

Mani sauc Edijs Ločmels. Kūdras ieguves un substrātu ražošanas industrijā esmu kopš Gadu gaitā ir uzkrāta pieredze, darbojoties gan Dānijas mātes kompānijas vadības komandā, gan saistītās Krievijas kompānijas padomē. Kopš Kūdra un kūdras ieguves vēsture Kūdras ieguves pirmsākumi meklējami Senajā Ēģiptē un Romā, taču, sākot tikai ar viduslaikiem, purvu nosusināšana un kūdras izmantošana Rietumeiropā kļuva par vērā ņemamu nodarbi.

Nīderlandes inženieri Latvijā kūdras ieguve sākās Pirmsākumos tā tika izmantota kurināšanai, izolācijai un jumtu segumiem.

  • Rekultivācijas mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu ieguves vietas turpmāku izmantošanu pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas, novērst draudus cilvēku veselībai un dzīvībai un apkārtējai videi, kā arī sekmēt ieguves vietas iekļaušanos ainavā.
  • Pasta žetons
  • spf.lv - Derīgo izrakteņu ieguves atļaujas
  • Info dienests | Uzņēmumu ceļvedis
  • Attēlotā redakcija Tiesību akts ir zaudējis spēku.
  • Par citu valstu praksi nav informācijas.

Kopš šā brīža kurināšanā un elektroenerģijas ražošanā izmantotās kūdras īpatsvars ik gadu Latvijā samazinās. Dārzkopībai, tai skaitā pārtikas tomātu, gurķu, paprikas, visu veidu salātu, šampinjonu, melleņu, zemeņu, aveņu ražošanai, ik gadu Eiropā iegūst vairāk nekā 20 miljoniem m3 kūdras. Enerģētiskā kūdra tiek izmantota arvien mazāk, un valstis, kas to dara, ir tikai dažas: Īrija, Somija, Zviedrija un Igaunija. Kūdra ir nogulumiezis, kas veidojies paaugstināta mitruma un skābekļa nepietiekamības apstākļos, sadaloties augiem.

Kūdras daudzums, kas uzkrājas purvā, ir atkarīgs no to veidojošo augu ikgadējā pieauguma un to sadalīšanās apstākļiem. Latvijā zemā tipa iegulas visbiežāk veido grīšļu, koku un koku-grīšļu kūdra, bet augstā tipa iegulās visizplatītākā ir sfagnu, spilvu-sfagnu un priežu-sfagnu kūdra. Ļoti svarīgi, aplūkojot kūdras ieguvi, ir saprast, ka tā ir ieguves rūpniecība jeb mining industry, kam ir sava specifika, salīdzinot ar citām nozarēm.

Derīgo izrakteņu ieguve

Pirmā un pati svarīgākā dabas resursu, tai skaitā kūdras atradņu, īpatnība ir, ka, lai vai cik detalizēti neveiktu izpētes darbus, noteikt precīzu atradnē esošo krājumu daudzumu ir neiespējami. Lai to saprastu, ir jābūt kaut nelielām zināšanām ģeoloģijā, piemēram, — kūdra nav sakrauta regulāras formas bedrē, kuras izmērus ir iespējams izmērīt un noteikt tur esošo kūdras daudzumu; kūdras atradnei ir neregulāras robežas.

Taču tā ir mazākā bēda — kopējo hektāru skaitu jeb virsmas apmēru noteikt nav īpaši sarežģīti. Problēmas sākas, kad ir jānosaka kūdras slāņa biezums. Saskaņā ar Ministru kabineta MK Attiecīgi, aprēķinot kūdras daudzumu, tiek pieņemts, ka purva dibens ir līdzena virsma.

Diemžēl realitātē tā nekad nav — kūdras purvi ir veidojušies gan ieplakās, gan arī pauguros, kuru virsmas ir viļņainas. Vēl viens izaicinājums, veicot kūdras krājumu aprēķinus, ir derīgo izrakteņu tirdzniecība sadalīšanās robotu tirdzniecības binārās opcijas un mitruma derīgo izrakteņu tirdzniecība, jo šie rādītāji tiešā derīgo izrakteņu tirdzniecība ietekmē kūdras slāņa sēšanās līmeni, purvu nosusinot.

Filtrēt pēc

Paraugi tiek ņemti vēl retākā tīklā x m jeb viens paraugs uz 16 ha un to testēšanas pārskatus ir jāgaida gandrīz gadu, jo Latvijā ir no pp binārā viena laboratorija. Tie, kuru izglītība ir saistīta ar kūdras ieguvi vai ģeoloģiju, to zina un akceptē, taču kopš neatkarības atjaunošanas valsts derīgo izrakteņu tirdzniecība gaiteņos šīs specifiskās zināšanas ir strauji samazinājušās un pašlaik ir tuvu nullei.

Jāuzsver, ka kūdras ieguve ir ļoti ilgs un investīciju ietilpīgs process, tādēļ arī valsts politikai vajadzētu būt pārdomātai un izsvērtai. Ir kaitnieciski, ka par ģeoloģijas jautājumiem spriež cilvēki, kuriem par to zināšanu nav. Diemžēl tā top visas pēdējo gadu ar ieguves rūpniecību tai skaitā kūdras ieguvi saistīto normatīvo aktu izmaiņas.

Jebkuras vietas apguve sākas ar tās izpēti un ekonomisko novērtējumu — vai ir izdevīgi veikt ieguves vietas sagatavošanu izstrādei pat pie visām augstāk minētajām nenoteiktībām.

ieteikt bināros variantus tirdzniecības akciju opciju atsauksmes

Ja izpēte un novērtējums sniedz pozitīvu rezultātu, ieguves vieta jeb karjers tiek gatavots izstrādei. Fāzes zemāk dotajā shēmā 1.

BIEŽI SASTOPAMO DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVES ATĻAUJA

Katras ieguves vietas dzīves ciklu var iedalīt šādi: Apkopojums — lai uzsāktu kūdras ieguvi, uzņēmējam piecus līdz 10 gadus jāveic dažāda veida izpētes un novērtējumi, jāsagatavo ieguves vieta ražošanai, un tikai tad, kad tas paveikts, var reāli uzsākt kūdras ieguvi un derīgo izrakteņu tirdzniecība no tā ieņēmumus. Latvijas un tuvāko kaimiņu-konkurentu, Lietuvas un Igaunijas, īpatnība ir tāda, ka lielākoties kūdras ieguve notiek atradnēs, kuras izpētītas un sagatavotas ieguvei 1.

Latvijai būtu jāizšķiras, vai tā, balstoties uz vērtējumiem, kas veikti pēc apšaubāmas metodikas, vēlas īstermiņa ātrus ieņēmumus no paaugstinātām nomas maksām, bet ilgtermiņā zaudēt visu nozari ar nodarbinātajiem, galvenokārt lauku reģionos? Vai tomēr ņemt piemēru no tādas valsts kā Kanāda — ilgtspējīgi un tālredzīgi attīstīt šo nozari, veicinot kūdras tālāku pārstrādi šeit pat Latvijā, tādējādi radot papildu darba vietas un pievienoto vērtību? Kūdras resursu apsaimniekošana Latvijā mūsdienās Kopš Tas gan nenotika uzreiz pēc PSRS sabrukuma, jo vēl līdz Kad TEC-1 pārtrauca izmantot vietējo kurināmo, tā vietā izvēloties importēto gāzi, kūdras ieguvējiem sākās grūti laiki.

Jaunākās atsauksmes

Tikko privatizētie uzņēmumi ar izveidotu infrastruktūru, bet novecojušu tehniku nonāca finansiāli grūtā situācijā, dažas ieguves vietas pat tika pamestas.

Pateicoties ārvalstu investīciju pieplūdumam, kā arī vietējo kūdras ieguvēju pieredzei, industrija pamazām atguvās. Tas notika tikai dārzkopībā izmantojamās kūdras dēļ.

Pakalpojuma saņēmējs Privāto tiesību Juridiska persona Zemes gabala īpašnieks vai tiesiskais valdītājs; zemes īpašnieka pilnvarotā persona; persona, kas ar zemes īpašnieku vai pilnvaroto personu noslēgusi līgumu, kurā norādīts zemes dzīļu izmantošanas veids līgums ir obligāts priekšnoteikums atļaujas saņemšanai.

Šīs ražotnes ir dažādas — no nelieliem kūdras pirmapstrādes cehiem sijāšana pa frakcijām un fasēšana big-bag maisos līdz modernām, automatizētām interneta ieņēmumi dolāros bez ieguldījumiem ražotnēm, kurās darbs notiek trīs maiņās. Kopš gadsimta sākuma ir notikusi daudzu kūdras ieguves uzņēmumu īpašnieku maiņa.

Jaunie īpašnieki ir veikuši uzņēmumu padziļinātas izpētes, īpašu uzmanību pievēršot zemes nomas ar tiesībām iegūt kūdru līgumu noteikumiem, jo šie zemes nomas līgumi kopā ar ieguves licenci un kūdras derīgo izrakteņu tirdzniecība lauku infrastruktūru ir investoru galvenie intereses objekti un iegādājamo uzņēmumu galvenais aktīvs. Tātad arī pārdoto uzņēmumu cena vislielākajā mērā ir bijusi atkarīga no nomas noteikumiem.

Kad Nebija un lielā mērā arī pašlaik - nav zināšanu, to atzīst paši vērtētāji. Vēlāk Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācija pēc LVM pasūtījuma izstrādāja nekustamo īpašumu — zemesgabalu, kuru izmantošanas mērķis ir derīgo izrakteņu kūdras ieguve ar mērķi veikt iegūtā izrakteņa pārstrādi un tālāku produkta realizāciju, tirgus nomas maksas noteikšanas metodiku.

Metodikas izstrādes un apspriešanas laikā radās domstarpības par daudziem metodikā izmantotiem pieņēmumiem un vērtībām. Veicot pirmos novērtējumus, neapmierinātība no nozares puses tikai palielinājās. Tas attiecas arī derīgo izrakteņu tirdzniecība izsolēs iegūtajām nomas tiesībām. Vai kūdras resursi Latvijā tiek izsaimniekoti? Salīdzinājums ar pārējām Baltijas valstīm un Kanādu Zemāk tabulā Nr. Jāuzsver, ka šīs valstis ir Latvijas tiešie konkurenti globālajā kūdras substrātu tirgū.

Tabula Nr. Kā redzams tabulā Nr. Lietuvas gadījums ir īpašs, jo Lietuvas valsts ir uzstādījusi mērķi kūdras ieguvi pārtraukt, kad tiks izstrādātas pašlaik ražošanā esošās atradnes.

binārās opcijas uz iOS samazināt iespēju

Turklāt tikai Latvijā ir izveidota absurda sistēma, ka neatkarīgi no tā, vai kūdra ir iegūta, vai laikapstākļu dēļ to iegūt nav izdevies, nomas maksa ir jāmaksā vienādā apmērā! Valsts kontroles ziņojums Kopumā ziņojums ir izstrādāts tendenciozi un secinājumi balstīti atlasītos datos un nepareizos aprēķinos ar iepriekš uzstādītu mērķi — cik slikti tiek apsaimniekoti dabas resursi, sevišķi kūdra!

Lai arī VK pārstāvji tikās ar Latvijas kūdras asociācijas pārstāvjiem un VK tika izskaidrotas nozares īpatnības, taču nekas no tā nav sadzirdēts.

Apzināti vai neapzināti? Lasot ziņojumu, nepamet sajūta, ka revidentiem nav bijusi nojausma un vēlēšanās noskaidrot, kā kūdra tiek iegūta!

Prezentācijas prasmes

Turpinājumā dažas no kliedzošākajām aplamībām. Ar brīdi, kad Latvijas valsts LVM personā ir iznomājusi kūdras ieguves vietu komersantam ar mērķi iegūt kūdru un kad Latvijas valsts šim nomniekam ir izsniegusi Zemes dzīļu ieguves licenci, visas tiesības rīkoties ar pazemes aktīvu, kūdru, tiek nodotas šim komersantam.

Kūdrai tāpat kā jebkuram dabas resursam vērtība rodas tikai, ja ir ekonomiski pamatoti to iegūt — proti, ja ieguves vietas sagatavošanas izmaksas, kas amortizētas visā ieguves laikā, un ja pašas ieguves izmaksas kopā ir mazākas par cenu, par kādu tirgus dalībnieki ir gatavi maksāt.

Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

Tāpat Zemkopības ministrijai tiek pārmests, ka tā nezina ieguves apjomus un atlikumus. Šis ir absurds pārmetums no VK puses, kam būtu jārūpējas, lai valstī vairākas institūcijas neveiktu vienas un tās pašas funkcijas, tādējādi izšķiežot budžeta līdzekļus. Pati VK turpmāk ziņojumā atzīst, ka visu pieprasīto informāciju tā spēja saņemt no Valsts vides dienesta VVDkas kontrolē kūdras ieguves apjomus, un no valsts SIA derīgo izrakteņu tirdzniecība Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", kas apstiprina kūdras atradņu ģeoloģiskās izpētes un krājumus, kā arī veic ikgadēju kūdras bilances aprēķinu.

Visu ziņojumu caurvij izpratnes trūkums, ka — kūdrai vērtība rodas, tikai to izrokot, nevis kamēr tā atrodas nenosusinātā kūdras purvā. Kā var indeksēt nomas maksu, ja nav zināms, vai tā vispār ir jāindeksē, jo nav zināma tirgus cena?

opcijas bāzes vērtība vieta, kur viņi pelna naudu

Pat pēc tam, kad tika izstrādāta metodika, vairākiem purviem nebija iespējams noteikt nomas maksas tirgus cenu, jo nebija izejas datu. Šķiet loģiski, ka aktīvi tiek norādīti to patiesajā vērtībā jeb vērtībā, kādā ir iespējams ģenerēt naudas plūsmas nākotnē. Kam ir vajadzīgi šie virtuālie un neko neizsakošie miljardi?

minimālais tirdzniecības dators dzīvo bināro opciju tirdzniecība

Ziņojumā tiek manipulēts ar atsevišķu purvu nomas maksu it kā nesamērīgumu ar komersantu gūto peļņu. VK vispār nepiemin, ka kūdras ieguve ir cilvēkresursu ietilpīgs process, kas nodrošina labi apmaksātas darba vietas, sevišķi reģionos. Kūdras ieguves un pārstrādes industrija nav definēta kā nozare, tai nav vienotas pārvaldošās valsts institūcijas.

Funkcijas ir izmētātas pa vairākām ministrijām un iestādēm: - VARAM pakļautībā esošais Valsts vides dienests ir atbildīgs par zemes dzīļu izpētes licenču, kā arī zemes dzīļu ieguves licenču izsniegšanu.

Tāpat VVD pārziņā ir kūdras ieguves vietu izstrādes projektu apstiprināšana, ieguves vietu un ieguves apjomu kontrole; - VARAM pakļautībā esošais valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" veic ģeoloģisko izpēšu pārbaudi un apstiprina aprēķinātos krājumus atradnēs, kā arī sagatavo informāciju, lai VVD varētu izsniegt atradņu pases, ieguves limitus un zemes dzīļu ieguves licences; - Pati VARAM — Vides aizsardzības departamentā ir viens cilvēks, kurš atbildīgs gan par likumdošanas izmaiņu saskaņošanu, gan par kūdras stratēģijas jeb pamatnostādņu rakstīšanu; - Zemkopības ministrija un LVM kā lielākie kūdras resursu atradņu īpašnieki un iznomātāji.

Tās pašas politikas mērķi BTK galvenās adreses - nodrošināt, ka dabas resursi sniedz maksimālu ieguldījumu provinces ilgtermiņa ekonomiskās attīstības mērķu sasniegšanā, atbalstot un stimulējot otrreizēju resursa pārstrādes attīstību, nodrošinot eksistējošu nodarbinātības līmeni kūdras ieguvē; - mudināt attīstīt kūdras ieguvi gan privātajās, gan valsts zemēs; - nodrošināt, ka, pabeidzot kūdras ieguvi, kūdras ieguves vietas tiek atgrieztas dabīgā mitrzemju stāvoklī.

Alternatīva zemes ekonomiskā izmantošana var tikt apsvērta, ja pamata mitrzemes funkcija tiek saglabāta; - iekasēt pietiekamu finanšu nodrošinājumu aktīvajā kūdras ieguves derīgo izrakteņu tirdzniecība, lai garantētu ieguves vietas rekultivāciju pēc ieguves pabeigšanas.

Derīgie izrakteņi

Tālāk politikā tiek runāts par pievienotās vērtības radīšanu, jo tikai, ražojot augstas pievienotās vērtības produktus, ieguves rūpniecība kļūst derīgo izrakteņu tirdzniecība, ekonomiski pamatotāka un mazāk atkarīga no izejvielu cenu svārstībām. Arī Latvijai būtu jādodas šajā virzienā — nevis iekasēt milzīgas nomas maksas par hektāru neatkarīgi no tā, vai kūdra ir iegūta, vai nē, bet gan noteikt fiksētu maksu par iegūtu kūdras tonnu vai m3 Dabas resursu nodokļa veidā.

Ieteikumi dabas resursu pārvaldības uzlabošanai Latvijā Uzziņai: Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas www.

binārās opcijas ir aizliegtas ar likumu binarium demo konts

Tā kā ilgstoša, vienveidīga monokultūru audzēšana lielā daļā pasaules lauksaimniecības zemju ir padarījusi tās mazāk auglīgas, tad palielinātā pārtikas pieauguma problēmu nav iespējams atrisināt tradicionāli. Viens no risinājumiem ir palielināt pārtikas ražošanu klimata temperatūras un mitruma līmeņa kontrolētās telpās jeb vienkārši — siltumnīcās. Tas nodrošina racionālāku resursu izmantošanu arī klimata pārmaiņu kontekstā, kā arī augstāku un kontrolētu ražību.

Nākamais solis ir vertikālo fermu attīstība. Pašlaik tajās audzē tikai mikrosalātus un garšaugus, taču nākotnē, tehnoloģijām attīstoties, audzējamo kultūru diapazons tikai pieaugs.

Saskaņā ar Nīderlandes Vageningenas universitātes pētnieka Krisa Bloka Chris Derīgo izrakteņu tirdzniecība pētījuma rezultātiem visu citu augsnes aizstājēju pašlaik pieejamais un nākotnē plānotais pieejamais apjoms ne tuvu nenodrošinās nepieciešamo pieprasījumu pārtikas audzēšanai. Līdz ar to plānotais kūdras patēriņš pasaulē Neatkarīgi no tā, ko darīsim mēs, eiropieši, šo kūdras daudzumu iegūs citi — visticamāk Kanādā un Krievijā.

Rīkojoties tālredzīgi, atbildīgi un ilgtspējīgi, Latvija var nodrošināt un attīstīt ne tikai kūdras ieguvi un substrātu derīgo izrakteņu tirdzniecība, bet arī aktīvi piedalīties pieaugošajā pasaules pārtikas pieprasījuma apmierināšanā, attīstot augkopību.

bināro opciju tirgotājs kas tas ir kā jūs varat nopelnīt idejas internetā

VK ziņojumā norādīts, ka valstij trūkst ilgtermiņa redzējuma par derīgo izrakteņu apsaimniekošanu.

Skatiet arī